Förtroendevalda

Här hittar du information om våra ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, kommun- fullmäktige, kommunala nämnder, styrelser och bolag med mera.

 

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

Richard Holmqvist (Gruppledare)

Linnea Risinger (Gruppledare)

Erik Eriksson (Ersättare)


KOMMUNSTYRELSENS FASTIGHETSUTSKOTT (KSF)

Erik Eriksson (Vice ordförande)


KOMMUNSTYRELSENS UTVECKLINGSUTSKOTT (KSU)

Linnea Risinger 

Richard Holmqvist (Ersättare)

Erik Eriksson (Ersättare)


KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF)

Lars Broman (vice ordförande) 

Richard Holmqvist 

Linnea Risinger

Erik Eriksson 

Maria Daniels (ersättare)

 

BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET (KSBU)

Richard Holmqvist (Vice ordförande)

Erik Eriksson (ersättare)

 

TRAFIK OCH FRITIDSNÄMNDEN

Fredrik Månsson

Elisabeth Ahnberg (ersättare)

 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Staffan Mild

Inger Olenius (ersättare)

 

SOCIALNÄMNDEN

Kenth Carlson

Megan Case (ersättare)

 

BYGGNADSNÄMNDEN

Birgitta Pettersson-Frank (vice ordförande)

Stefan Lindow (ersättare)

 

KULTUR & UNGDOMSNÄMNDEN

Linnea Risinger  (vice ordförande)

Kenth Carlson (ersättare)

 

MILJÖNÄMNDEN

Richard Holmqvist (ordförande)

Mats Wiklund (ersättare)


MILJÖRÅDET

Richard Holmqvist (ordförande)


VALNÄMNDEN

Bruno Kaufmann (ordförande)

 

KOMMUNREVISIONEN

Mikael Joos

 

FALU ENERGI & VATTEN AB

Erik Eriksson


LUGNET I FALUN AB

Jonas Åsenius (suppleant)

KOPPARSTADEN AB

Linnea Risinger (suppleant)

 

FALU DEMOKRATIRÅD

Bruno Kaufmann (sammankallande)

Linnea Risinger