Styrelsen

Ordförande

Vice Ordförande

Kassör
Hans Pettersson

Sekreterare & Registeransvarig

Ansvarig för medlemsvård

Övriga Ledamöter

Adjungerade
Megan Case